Het bestaansrecht van een ondersteunende afdeling
is gelegen in de mate waarin zij in staat is toegevoegde
waarde te leveren aan de totale bedrijfsvoering!